Sử dụng VST để giao dịch mô phỏng (Demo)

Vàng mô phỏng VST là gì?

VST (Virtual USDT) chưa lên block chain, là vàng mô phỏng của Sàn giao dịch Bingbon, không có bất kỳ giá trị nào và có thể được sử dụng làm tiền ký quỹ cho hoạt động giao dịch mô phỏng trên Bingbon.

Làm thế nào để có được vàng mô phỏng VST?

1. Sau khi người dùng mới đăng ký thành công, tài khoản sẽ tự động nhận 100.000 VST từ Sàn;

2. Nếu phí mô phỏng VST của người dùng đã hết, hãy liên hệ với chăm sóc khách hàng để thêm nó (mỗi tài khoản chỉ có thể được bổ sung mỗi tuần một lần)

Làm cách nào để xem vàng mô phỏng VST của tôi?

Vì VST không có trong block chian, nó sẽ không hiển thị số dư trong tài sản tài khoản. Người dùng cần chọn tiền gốc VST trên trang giao dịch hợp đồng để kiểm tra số dư.

Việc sử dụng VST để mô phỏng giao dịch vàng có ảnh hưởng đến thị trường không?

Không. Giao dịch vàng mô phỏng VST sử dụng giao dịch tương tự và hoạt động đặt lệnh của người dùng là ảo và sẽ không ảnh hưởng đến sự tăng giảm của giá thị trường.

Nếu sử dụng vàng mô phỏng VST để giao dịch?

Nhập trang giao dịch hợp đồng

Chuyển loại tiền ký quỹ sang VST ở góc dưới bên trái

Sau khi chọn hướng, đi đến trang mở lệnh và chọn VST tương ứng.

[———- ———- Đăng ký Bingbon]
Đã có nhiều người bắt đầu tham gia Bingbon
bạn còn chờ gì nữa! Nhanh lên và tham gia Bingbon!
Thế giới của sự giàu có đang chờ đợi bạn!

Liên kết đăng ký: http://bit.ly/2RxLGzv
Tài khoản Copy của Admin: http://bit.ly/36TmTwc
Group hỗ trợ: https://t.me/vncopytrade

You May Also Like

About the Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *