Chiến lược giao dịch hợp đồng trên Bingbon

I. Xác định xu hướng Nhìn vào các khung giờ 4H-30M-5M trước khi tham gia thị trường.Xác định rõ xu hướng tại các khung giờ lớn là hướng lên, hướng…

Read more »

Sử dụng hệ thống sao chép để thực hiện sao chép giao dịch

Sao chép giao dịch là gì? Sau khi người dùng chọn thực hiện sao chép theo lệnh của giao dịch viên, nó có thể tự động sao chép và theo…

Read more »

Sử dụng tiền thưởng để giao dịch hợp đồng

Làm thế nào để nhận được tiền thưởng? 1. Đăng ký người dùng mới có thể nhận được gói quà tặng mới; 2. Tích cực tham gia vào các hoạt…

Read more »

Sử dụng VST để giao dịch mô phỏng (Demo)

Vàng mô phỏng VST là gì? VST (Virtual USDT) chưa lên block chain, là vàng mô phỏng của Sàn giao dịch Bingbon, không có bất kỳ giá trị nào và…

Read more »